Rådgivning

Tangos andra fokusområde är rådgivning. Det rör sig om korta, snabba insatser eller korta insatser som kan pågå över en längre tid. Här kan vi göra en enkel översyn och komma med snabba förslag till förändringar och förbättringar.

Vi har länge agerat ”helikopterpiloter”, det vill säga svept över många områden, verksamheter och världsdelar. Det gör att vi har skaffat oss ett brett nätverk av rådgivare och konsulter. Alla med olika spetskompetenser.

Med dessa kunskaper, våra utbildningserfarenheter, vårt föreläsarnätverk och våra tekniska lösningar – var för sig eller i kombination – är en rådgivning oftast kostnadseffektiv.

För att fånga helhetsbilden krävs normalt en längre och djupare analys.