Mötesstrategier

Inom ramen för mötesstrategier jobbar Tango med längre insatser inom ett avgränsat uppdrag. Det kan innebära att analysera, utvärdera och föreslå en ny mötesstrategi. Likväl som att projektera ett större möte internt eller externt, projektleda hela eller delar, eller bistå en färdig projektorganisation.

Genomlysningar
Vi går in i befintliga verksamheter och aktiviteter för att analysera, utvärdera och föreslå ledningen förändringar och utvecklingsmöjligheter.

Förstudier
Här kan vi till exempel genomföra en förstudie inför en större och långsiktig satsning. Det kan handla om målgruppsfokusering av kundgrupp, val av marknad eller säljstrategi.

Effektivisering
Hur ser den ordinarie projektorganisationen ut kring företagets eller organisationens mötesstrategi? Utnyttjas synergierna på rätt sätt, finns det andra effektiviseringsmöjligheter än de gängse och redan prövade? Vi går in med öppna ögon och granskar, utvärderar och föreslår nya arbetssätt.

Verksamhets- och försäljningsutveckling
Om vi får hela uppdraget och inte bara delarna kan vi bidra till en total verksamhets- och försäljningsutveckling. Det kan handla om att utveckla en hel destination eller företagets försäljnings- och kommunikationsverksamhet. Vår utbildningsbakgrund, våra nätverk i världen och våra många genomförda omvärldsanalyser under 30 år kommer inom det här området verkligen till sin rätt.