Ny tid. Nya sätt att mötas.

Chefer lägger halva sin arbetstid på möten. Hälften av mötena anser de är bortkastad tid. Stanna upp en stund och fundera på hur mycket det kostar företagen. Fundera också på varför det är så här.

Det gjorde vi. Och insåg att det inte är konstigt alls. Vi lever i en ny tid. En tid då vi arbetar på helt nya sätt och har en helt annan attityd till varför och hur vi vill mötas. Både från individens och organisationens håll.

Så efter trettio år i branschen gjorde vi något nytt. Vi startade Tango. Vårt kall är att bistå våra kunder med strategier som leder till möten som skapar värde för alla inblandade. Möten med mening.