Våra verktyg

ROI-pyramiden
Alla möten i organisationen måste bidra till att öka företagets värde, antingen genom att öka vinsten eller minska kostnaden. ROI (Return Of Investment)-pyramiden är en av de metoder Tango använder för att utvärdera detta. Den togs fram redan på 1970 talet av Dr. Jack J. Phillips och är idag ett väletablerat och beprövat verktyg som används i hela världen.

Genom att tillämpa ROI-pyramiden har du det viktigaste verktyget för att kunna mäta och utvärdera alla former av möten i organisationen. För att öka träffsäkerheten ytterligare i våra analyser ställer vi ”the Mike question”:

  • Vad kommer de som är på mötet att göra annorlunda efteråt som skapar värde?
  • Varför gör de inte det redan nu?
  • Vad måste de lära sig för att kunna göra det jag vill att de ska göra?

I tillämpningen av ROI-pyramiden använder sig Tango av Dr. Elling Hamsö, på Event ROI Institute.

CSR i praktiken, urval och metoder
Alla större företag och organisationer behöver en strategi för Corporate Social Responsibility (CSR) och arbeta aktivt med det. Med tanke på de tusentals timmar som tusentals människor lägger på att delta i möten, bör en strategi för möten vara en självklar del i CSR-strategin. Med ROI-pyramiden och en grundlig CSR-analys skapar Tango tillsammans med kunden ett beslutsunderlag för möten utifrån ett CSR-perspektiv som har tre riktningar:

  • Ekonomiskt ansvarstagande.
  • Miljömässigt ansvarstagande.
  • Socialt ansvarstagande.

Dessa tre områden är grunden i vårt sätt att se på CSR. Sedan finns för varje område olika dimensioner som styr oss, till exempel etisk, moralisk och ekonomisk dimension.
CSR är lönsamt i alla avseenden, oavsett om det handlar om ökad försäljning eller minskade kostnader. Bara du vet vad du gör och varför. Inom CSR rekommenderar Tango föreläsningar som inspiration med Per Grankvist, hållbarhetsredaktör på tidningen Veckans Affärer och författare till boken ”CSR i praktiken”.